Louhelan Woima ry - Privacy policy

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Rekisterinpitäjä

Louhelan Woima ry
Länsikatu 15
80110 Joensuu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Hanne Huhmarsalo, low@tiedepuisto.fi

Rekisterin nimi

Louhelan Woima ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään jäsenhallintaan, tapahtumailmoittautumisten hallitaan, laskujen ja maksujen hallintaan, tiedottamiseen, käyttöoikeuksien hallintaan, läsnäoloseurantaan, käyttäjien tunnistamiseen sekä tilastointiin.

Tietoja säilytetään jäsenrekisterissä henkilön jäsenyyden päättymiseen saakka. Tiedot poistetaan viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua jäsenyyden päättymisestä.

Rekisterin tietokentät

  • etu- ja sukunimi
  • yritys
  • sukupuoli
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • syntymäaika
  • tiedot tapahtumiin osallistumisesta
  • tiedot luoduista laskuista ja maksusuorituksista
  • rekisteröidyn palvelun käyttöoikeuksista
  • jäsenyyteen liittyviä tietoja

Rekisterin tietolähteet

Rekisteröidyn tai yrityksen myClub-yhteyshenkilön ylläpitämät tiedot.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuo-lelle.

Rekisterin suojaus

Kaikki tulostettuja henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

Jäsenpalvelun verkkopalvelun toteuttaa myClub. myClub-palvelun (www.myclub.fi) rekisterin tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen.

myClub-palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaik-ki tietoliikenne järjestelmässä on SSL-suojattu.

Rekisteröidyllä henkilöllä on pääsy järjestelmään tallennettuihin omiin tietoihinsa. Lisäksi järjestelmässä voidaan määritellä käyttöoikeuksia rajaten käyttöoikeus kattamaan organi-saatio-osia ja ominaisuuksia, jotka kuuluvat toimihenkilön asialliseen toimen piiriin. Täl-laisia oikeuksia on pääkäyttäjä, tilinhoitaja, valmentajan ja apuvalmentajan käyttöoikeus (oma yhteisö). Lisäksi ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy järjes-telmään palvelun ylläpito- ja tukitoimia varten (myClub-palveluntarjoaja).

Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin tallennettu henkilö voi tarkistaa ja muokata tietojaan kirjautumalla myClub-jäsentililleen.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaaval-le henkilölle. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilö-tiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän re-kisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


Updated at - 2018-03-01 23:24